Premiering Unga Talanger och Forskare

måndag 1 januari 2018

Eric Sjöberg

Den 3 juni presenterade Elvira Toreld, Unga Forskare sitt projekt "Stormkök av aluminiumburkar" i klubben och får här sitt diplom och ett stipendium på 2000 kr från vår president Jan Hallén

Klubben har sedan 2018 premierat  Unga Talanger och Unga Forskare, vilka gjort goda prestationer i dessa "tävlingar". De utvalda har inbjudits till klubben fredagssammankomster och där fått presentera sina projekt, varefter de erhållit ett diplom och en premie på 2000 kr. Premien överlämnas till vinnarna i ett dokumnent beståned av ett försättsblad med lite information om Rotary och diplom som du kan se här: Diplom Unga Talanger och Forskare 

Under maj kunde semifinalisterna i årets Unga Forskare framföra sina presentationer för klubben via ZOOM.
Genom att klicka på titlarna för presentationerna nedan kan man ta del av dessa

Den 8 maj presenterades

Mikrobiella bränsleceller 
av
Csenge Papai, Lova Lindström och Yanny Lam från Sunnerbogymnasiet i Ljungby

Klimatförändringarnas påverkan på Saccharina Latissimaav
Alexander Ahl, Gullmarsgymnasiet i Lysekil

Den 15 maj presenterades

Drafting och dess effekter utanför sportcykling - En kvantitativ CDF-studie
av
Johannes Kron och viktor Sundström från Hvitfeldska Gymnasiet i Göteborg

Leaching and Recovery of Gold from Computer Scrap With a Focus on Leaching by Iodine-Iodide
av
Emil Tuovila, Jakob Lindström, Nicolas Söderberg och Otto Jancke från Donnergymnasiet i Göteborg 


                                                     

Elvira Toreld får diplom av Jan Hallén