Samarbete med Integrationsnätverk Göteborg

söndag 1 januari 2006

Eric Sjöberg

Göteborg-Kungsporten har sedan 2004 haft ett samarbete med Integrationsnätverket, sedan 2015 Integrationsnätverk Göteborg - en  politiskt, religiöst, etniskt obunden, ideell förening med sin verksamhet på Hisingen. Föreningen började sin verksamhet i Biskopsgården 1996 och sedan 2008 håller den till i lokaler på Vårvindsgatan 20.
Föreningen har en daglig verksamhet för invandrare der deltagarna främst tränas i svenska, men även informeras om det svenska samhället och vad som krävs för att man aktivt skall bli en del av detta. Deltagarna får även råd och stöd i hälsofrågor, frågor om migration, arbete, fritidsaktivteter mm. Dessutom ordnar föreningen studiebesök och utflykter allt i syfte att deltagarna skall lära känna det svenska samhället.
Föreningens initiativtagare och verksamhetsansvarige är Behjat Sharifi, själv flykting från Iran för snart trettio år sedan. 
Behjat's och föreningens ledstjärna är
"Att väcka vilja till förståelse att komma in i det svenska samhället"
där
"Svenska är nyckeln till att komma in i det svenska samhället"
och
"Intregreras gör vi tillsammans de som nyss anlänt och vi som bott här länge eller alltid"

Flera av klubbens medlemmar har medverkat eller medverkar i föreningens arbete som mentorer, medspråkare, studiecirkelledare, guider vid utflykter eller rådgivare. Vid något tillfälle har även klubben gett ekonomiskt stöd. 

Utöver föreningens insatser för alla invandrare som önskar delta i verksamheten genomför för närvarande två målinriktade projekt finansierade av statsbidrag förmedlade genom Länsstyrelsen
"Tidiga insatser för asylsökande" med målet att utöver at ge kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället aktivera de asylsökande under asylprocessen genom studiebesök, fysiska aktiviteter, etc. såväl med syfte att förbereda dem för ett liv i Sverige som ge dem kunskaper och erfarenhet som kan vara dem till gagn i det fall de måste återvända "Ta hedern ur förtrycket" med syfte att enom samtal, information, etc. lyfta frågan om "Hedersrelaterade handlingar genom våld, frihetsbegränsningar eller liknande" såväl inom familjen som relzterade till HBTQ, dels mot bakgrund att alla sådana handlingar strider mot gällande svensk lag, dels genom att i samtal skapa förståelse för varför vi har lagar mot hedersrelaterade handlingar och ett annat synsätt på dessa.