Oceankänslans författare Isabella Lövin gästar vår klubb

söndag 19 maj 2024

Eric Sjöberg

D2c5M7N7g4STAAAAAElFTkSuQmCCEn en inledande fråga var hur varför hon som  framgångsrik journalist som vunnit stora journalistpriset valt att bli politiker. Efter viss tvekan tog hon sig an detta med en förhoppning att kanske kunna påverka utvecklingen frågor rörande klimat, miljö och kanske allra mest frågor rörande havet kring vårt land. 

Hon blev till och med överraskad hur mycket hon kunde åstadkomma i sin roll som EU-parlamentariker, mer än hon förväntat sig. Hon betonade hur viktigt det var att EU höll ihop och fortsatte att reglera och lagstifta i olika inte minst på miljöområdet för att vi skall kunna uppnå vad som avtalats i Parisavtalet och det kan vara normgivande även för omvärlden.

Hon uttryckte optimism avseende vår möjligheter att nå klimatmålen förutsatt vi agerar nu och fördröjer målsättningarna.

Mötet lockade 22 personer att delta på plats och via ZOOM


hsRVgAAAAASUVORK5CYII=


Isabella Lövin besökte för att samtal kring boken Oceankänslan med Jan Hallén som moderator.